CONTRACTUL CU TURISTUL

 AGENTIA DE TURISM TOUROPERATOARE SDH GLOBAL

Licenta de turim nr. 6619 / 05.09.2012
www.galos.ro

SC SDH GLOBAL SRL
Cod fiscal: RO30043186
Registrul Comertului: J40/4020/2012
Bucuresti, Bd. Uverturii 57-69

CONDITII GENERALE DE REZERVARE - CONTRACTUL CU TURISTUL

I.Obiectul contractului
Il constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie şi eliberarea documentelor de calatorie.
Contractul ia nastere in momentul in care serviciile solicitate de catre client prin Comanda online sau telefonica au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate in baza confirmarii comenzii transmisa prin email, la adresa furnizata de turist. Contractul isi produce efectele numai dupa achitarea de catre turist a contravalorii integrale sau partiale a sejului si confirmarea rezervarii transmisa in scris de catre Agentie.

Agentia poate anula Comanda in situatia in care de la momentul platii avansului de catre turist si pana la incasarea avansului nu mai exista disponibilitate de camere. In aceasta situatie, agentia va returna integral avansul platit de client.

II. Preţul
1.Preţul contractului este specificat in cataloagele agentiei (site-ul www.galos.ro) si respectiv pe comanda şi cuprinde serviciile specificate in comanda si in cataloagele agentiei (site-ul www.galos.ro). Plata partiala este de min. 15% din pretul total al sejurului sau pretul prevazut in confirmarea transmisa turistului.

2.Plata finală se va face astfel:
- cu minim 21 de zile calendaristice inaintea inceperii sejurului.

3. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta.
Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia . In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus comisioanele de anulare aferente sau mai mare celui achizitionat initial cu plata diferentei de pret. Conform OUG 8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.

4. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

In cazul in care rezervarea se anuleaza din vina exclusiva agentiei aceasta are obligatia:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să despăgubeasca turistul pentru serviciile neprestate.

Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin publicarea ofertelor si prin emiterea documentelor de calatorie, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

1.Turistul poate să cesioneze serviciile turistice rezervate unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 15 zile înaintea datei de check-in.
În acest caz Agenţia anuleaza rezervarea initiala si realizeaza o noua rezervare pe numele noului turist . Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului rezervarii şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
1.1.Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ca data de check-out ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament;

3. În cazul în care Agenţia anulează rezervarea sau nu asigura serviciile achitate de turist, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară -propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate aferente serviciilor anulate sau neprestate.
d) in cazul in care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu tichete de vacanta si turistul nu accepta conditiile pct. a ) de la art 3 agentia nu va mai putea restitui nici o suma in bani si nici in tichete acestuia, conform prevederilor OUG 8/2009.
3.1. În toate cazurile menţionate la pct.3 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările)
b) anularea s-a făcut din vina turistului.

4. Turistul are dreptul să anuleze în orice moment, în tot sau în parte, rezervarea, iar în cazul în care anularea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu anularea rezervarii, cu aplicarea comisioanelor de anulare legale la momentul respectiv, şi realizarea unei rezervari noi.

5. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

6. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

V. Renunţări, costuri, despăgubiri

1.În cazul în care turistul renunţă la rezervare comisioanele de anulare sunt urmatoarele:
a) comisionul agentiei si TVA aferent daca renuntarea se face cu mai mult de 8 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
In cazul in care plata a fost facuta cu sau si cu tichete de vacanta comisioanele de anulare de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta. Daca comisionul de anulare este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea comisioanului de anulare, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care turistul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea comisionului se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care turistul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care turistul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior.
In cazul in care plata rezervarii a fost facuta prin programul de plata in rate valoarea comisionului de anulare este de 25% si TVA aferent daca renuntarea se face cu mai mult de 8 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului. Plata in rate include orice tranzactie realizata prin link-urile transmise si procesate de catre partenerii nostrii euplatesc.ro, in care s-a ales plata in rate.
b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval egal sau mai mic de 8 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului.
c) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
d) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice in baza unor oferte speciale, cu discount,  indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.

2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in factura proforma pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data. 3. Turistul trebuie să transmita în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, de luni pana vineri intre orele 9:00 si 17:00 la adresa de email rezervari@galos.ro, sau direct la sediul agentiei din Bucuresti, bd. Uverturii nr 57-69.
În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
Orice cerere de renuntare transmisa sambata sau duminica sau dupa ora 17:00 in timpul saptamanii, va fi inregistrata cu data urmatoarei zile lucratoare.

3. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor.

VI. Reclamaţii

1.În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea sejurului, Agenţia urmând ca, în termen de maxim 45 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

VII. Asigurări

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari storno.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
c) cataloagele/ofertele agentiei/site - www.galos.ro

IX. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract se considera acceptat de catre ambele parti odata cu plata integral sau partial de catre turist a serviciilor turistice comandate.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

ALTE SPECIFICATII

Pentru platile in Euro cursul de schimb pentru calcularea tarifelor este de 1 Euro= 4.5 Lei (cursul va fi reactualizat periodic dar nu va afecta platile efectuate).

In general, pe litoralul romanesc intrarile si iesirile se fac dupa urmatorul program:
Ora de check-in 18:00
Ora de check-out 12:00

Acestea sunt conditiile generale de rezervare. Unele unitati de cazare pot avea alte conditii, in consecinta va rugam sa verificati cu atentie aceste conditii publicate pe pagina de prezentare a unitatii de cazare inainte de a trimite rezervarea. Totodata agentia Touroperatoare SDH Global va face periodic oferte speciale care se supun unor reguli si conditii diferite.

SC SDH GLOBAL SRL
Director general
Cristian Ionita